Cíle projektu

Phone and brush

Záměrem mezinárodního a interdisciplinárního týmu juniorních výzkumnic a doktorských studentek z České republiky a Maďarska je výzkum občanské participace dětí a dospívajících a dovedností souvisejících s digitálním aktivismem (mladších 18 let). Projekt propojuje dvě základní výzkumné oblasti:

1) analýza veřejného online diskurzu a reprezentace občanských aktivit mládeže z #ClimateStrike iniciativy nezletilých, identifikující normativní představy o občanské aktivitě nezletilých za použití metod obsahových analýz a analýz diskurzu;

2) digitální etnografie a participační akční výzkum obvyklý ve výzkumu digitální gramotnosti zkoumající pohled nezletilých na občanskou angažovanost a dovednosti klíčové pro digitální aktivismus.

Vytvoříme tak inovativní teoretický a metodologický rámec pro výzkum občanské inciativy nezletilých v globálních otázkách. V kontextu vzrůstající podpory digitalizace společnosti a zapojení nezletilých ze strany EU poskytne projekt prostor pro mezinárodní spolupráci vědkyň a vědců, nezletilých aktivistů a tvůrců politik, která vyústí v návrh ERC projektu zahrnujícího další země EU.


Časová osa výzkumu

Projekt je rozvíjen na základě osmi klíčových aktivit (KA), z nichž každá má svůj vlastní harmonogram a cíle:

KA1: Přehled literatury a plánování.

KA2: Je rozdělena do dvou fází, kvalitativní analýzy online příspěvků založené na kódování obsahu (2.1) a kvantitativní obsahové analýzy (2.2). KA 2.1: kvalitativní kódování obsahu mainstreamových online médií, který se vztahuje k občanským aktivitám v oblasti klimatické změny v České republice a Maďarsku vedeným mladistvými. Zmapujeme různá digitální prostředí a online obsah. KA 2.2: kvantitativní obsahová analýza sledující četnost výskytu kvalitativní analýzou předdefinovaných rámců a diskurzivních pozic, přítomnost aktérů a témat v mediálních obsazích. 

KA 3: Multimodální analýza online aktivit občansky aktivní mládeže. Prostředky digitální etnografie budeme zkoumat diskurzivní aspekty jejich aktivismu a sebeprezentace na mnoha různých formách online komunikace, které užívají na svých profilech na sociálních sítích (Instagram/Facebook). 

KA 4: Analýza dat. 

KA 5: Ve fázi participačního akčního výzkumu budeme spolu s mladistvými zkoumat přístup jejich vrstevníků k online aktivismu i to, které dovednosti vnímají jako klíčové k tomu, aby se mohli stát občanskými aktéry. Tato fáze bude ukončena diskusí o jejich zjištěních a doporučeními týkajícími se občanského zapojení mladistvých a jejich dovedností vztahujících se k digitální gramotnosti, které jsou k participaci nezbytné.

KA 6: Analýza dat na dvou úrovních: a) kontextuální (se zaměřením na jednotlivé země) a komparativní a b) kontextuální (se zaměřením na EU) a syntetizující.

KA 7: Syntéza získaných dat, rozvíjení komplexního teoretického a metodologického rámce využitelného pro budoucí mezinárodní a interdisciplinární výzkum.

KA 8: Zorganizování mezinárodní diskuse u kulatého stolu spolu s aktivistkami a aktivisty, externími poradci a tvůrci a tvůrkyněmi politik. 

Mobile and cabels
Laptop and tools

Členové týmu

Součástí tohoto mezinárodního projektového týmu jsou juniorní výzkumnice a doktorské studentky z Univerzity Karlovy v Praze. Na této stránce najdete základní informace o našich akademických i osobních zájmech. Kontaktujte nás, pokud se o naší práci chcete dozvědět více.