A projekt céljai

Phone and brush

A nemzetközi, cseh és magyar fiatal kutatókból és PhD jelöltekből álló kutatócsoport létrehozásának célja, hogy a 18 év alatti fiatalok civil szerepvállalását tanulmányozza, fókuszálva a digitális aktivizmushoz szükséges képességekre. A projekt két egymással összefonódó kutatási egységből áll:

1.    A #climatestrike fiatalok által szervezett civil mozgalomhoz tartozó 18 év alattiak online média reprezentációjának, az online szférában velük foglalkozó diskurzusoknak vizsgálata tartalom- és diskurzuselemzéssel. A kutatási egység célja, hogy feltárjuk a fiatalok civil részvételének társadalmi normarendszerét.

2.    A mozgalomban résztvevő fiatalok civil szerepvállalásról alkotott képének megértése digitális etnográfia és részvételi akciókutatás módszerével. A kutatásban górcső alá kerül a digitális műveltség szerepe is.

A kutatás végcélja, hogy a két kutatási egység összefonásával innovatív elméleti és módszertani keretet hozzunk létre a fiatalok civil szerepvállalásának jövőbeli vizsgálatához. Ezzel pedig keretet adunk majd a közös munkára kutatók, aktivisták és döntéshozók között a társadalmak digitális átalakulásának területén.


Munkaterv

A projekt nyolc ún. munkacsomagból (work package) áll. Ezek a következők:

1: szakirodalom áttekintése és a kutatás tervezése

 2.1: A mainstream online médiatartalmak kvalitatív kódolása a gyerekek civil szerepvállalásának témájában Csehországban és Magyarországon. A különféle digitális környezetek és az online tartalmak feltérképezése az éghajlataktivizmus témájában.

2.2. Kvantitatív tartalomelemzés, amelyben azt vizsgáljuk, hogy a korábban azonosított keretek és a diszkurzív pozíciók mennyire terjedtek el, illetve elemezzük a szereplők és a témák jelenlétét a médiaszövegekben.

3: Az aktivista fiatalok által megosztott online tartalmak multimodális elemzése. A digitális etnográfia módszereire építve a cél a gyerekek és fiatalok aktivizmusának diszkurzív jellemzőinek megértése az újmédia platformokon (Instagram / Facebook).

4: Adatok elemzése.

5: Részvételi akciókutatás az aktivistákkal, melynek célja megérteni a társaik attitűdjét az online civil szerepvállalás témájában, valamint azt, hogy mit látnak alapvető készségeknek ahhoz, hogy civil szereplőkké váljanak. A munkacsomag a kiskorúak médiatudatosságával kapcsolatos megállapításaik és ajánlásaik megbeszélésével zárul.

6: Adatelemzés két szinten; (a) kontextuális (országspecifikus) és összehasonlító, és (b) kontextuális (EU-specifikus) és szintetizáló.

7: Az adatok összevetése; komplex elméleti és módszertani keret fejlesztése a jövőbeli nemzetközi és interdiszciplináris kutatás kereteinek kialakításához.

8: Nemzetközi kerekasztal-beszélgetés szervezése aktivistákkal, külsős szakértőkkel és döntéshozókkal.

Mobile and cabels
Laptop and tools

A kutatócsoportról

Mi egy fiatal tudományos szakértőkből álló csapat vagyunk. A kutatócsoport székhelye a prágai Károly Egyetem. Ezen az oldalon bepillantást nyerhet tudományos és személyes érdeklődési területeinkbe. Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha többet szeretne megtudni munkánkról.