Součástí tohoto mezinárodního projektového týmu jsou juniorní výzkumnice a doktorské studentky z Univerzity Karlovy v Praze. Na této stránce najdete základní informace o našich akademických i osobních zájmech. Kontaktujte nás, pokud se o naší práci chcete dozvědět více.

Annamária Neag, PhD

Jsem hlavní řešitelkou tohoto projektu realizovaného na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky. Před svým zapojením do činnosti Univerzity Karlovy jsem byla výzkumnou pracovnicí na Bournemouth University v rámci programu Marie Curie Fellowship. V rámci této pozice jsem se věnovala výzkumu mediální gramotnosti nedoprovázených mladistvých uprchlíků. Pracovala jsem také na University of Nottingham v Číně a v Maďarské akademii věd. Moje projekty spojuje zaměření na mediální gramotnost a dovednosti potřebné k plnohodnotnému životu v mediovaném světě. V akademickém prostředí podporuji mezinárodní spolupráci a open access publikování. Do tohoto projektu jsem se zapojila vzhledem ke svému zájmu o občanský aktivismus a o reprezentace dětí (nejen) v médiích. Věřím, že téma klimatické změny je zásadní, a snažím se co nejvíce osobně zapojit (tříděním odpadu, vysazováním stromů nebo nákupem lokálně produkovaných potravin). Doufám, že tento výzkumný projekt, který je postaven na participativních metodách, zviditelní úsilí dětí a mladistvých v této oblasti.  ✉ anamaria.neag@fsv.cuni.cz

Jana Rosenfeldová, doktorandka

Jsem pedagogická a výzkumná pracovnice na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde v současné době zároveň dokončuji své doktorské studium v oboru Mediální studia s dizertačním projektem zaměřeným na komparativní analýzu veřejných diskusí o Evropské unii. Jsem také externí vyučující na Metropolitní univerzitě v Praze. Před svým působením v akademické sféře jsem několik let pracovala jako brand manager ve velké mezinárodní společnosti. 

Do tohoto projektu jsem se rozhodla zapojit z mnoha důvodů. Kombinuje různé metodologické přístupy, jedná se o mezinárodní spolupráci a potkávají se v něm dvě oblasti, kterým se věnuji také ve svém výzkumu – online politická komunikace a mediální gramotnost dětí. Samotné téma digitálního aktivismu dětí a mladistvých je pro mě extrémně zajímavé i jako pro matku tří dětí, které se právě dostávají do věku, ve kterém začínají média a sociální sítě aktivně využívat.

jana.rosenfeldova@fsv.cuni.cz

Markéta Supa, PhD

Jsem pedagogickou a výzkumnou pracovnicí na katedře mediálních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (UK). Zároveň externě spolupracuji s Media Education Lab (USA) a jsem Fellow v Centre for Excellence in Media Practice (UK). Obdržela jsem Ph.D. (s plným stipendiem) na Bournemouth University (UK, 2015). Dále jsem členkou Higher Education Academy (UK), poradní expertkou EU na vzdělávání v NESET network, národní expertkou EU na mediální gramotnost v České republice a předsedkyní Komise pro etiku ve výzkumu Fakulty sociálních věd, Univerzity Karlovy.

Mým hlavním výzkumným zájmem je mediální zkušenost dětí, které žijí a učí se v různých sociokulturních kontextech. Obzvláště mě baví vyvíjet a zkoušet různé způsoby aktivního zapojení dětí a mládeže do výzkumu. Projekt Primus tedy kombinuje řadu oblastí mého zájmu, např. sociální konstrukce dětství, digitální gramotnost dětí a globální občanství a participační výzkum, abych zmínila jen některé z nich. Nedávno jsem se stala pozorovatelem a účastníkem dětství z první ruky, jelikož do mého života vstoupila úžasná bytost jménem Jindřich. Společně s Jindrou, mým manželem Rosťou a naším německým ovčákem Rhea bydlíme v kulturně bohaté Praze, ale nejraději trávíme čas v přírodě. To je další důvod, proč je tento projekt blízký mému srdci. ✉ marketa.supa@fsv.cuni.cz

Anna Vancsó, doktorandka (mateřská dovolená)

Anna Vancsó

Jsem doktorandkou v oboru sociologie na Korvínově univerzitě v Budapešti. Na univerzitě vyučuji jako hostující lektorka sociologii náboženství a textové a obsahové analýzy. Kromě akademické sféry pracuji jako analytička médií a sociálních sítí pro několik malých firem v Budapešti. Můj výzkum se věnuje roli náboženství ve veřejné sféře se zvláštním zaměřením na jeho přítomnost v online médiích a jeho vztah k reprezentacím politických témat. V současné době se jako juniorní výzkumnice účastním projektu MEDIATIZED EU – Mediatized Discourses on Europeanization and Their Representations in Public Perceptions. Publikovala jsem knižní kapitoly a články v mezinárodních časopisech v oblasti sociologie náboženství, migrace a médií. 
Do projektu jsem se zapojila, abych využila svých metodologických znalostí týkajících se textuální analýzy – jak kvalitativní, tak kvantitativní – a dále je rozvíjela, a to v oblasti, jejíž pochopení vnímám jako extrémně důležité, především s ohledem na to, jak mediální reprezentace, interpretace a diskurzy v online médiích ovlivňují vnímání různých sociálních skupin.  ✉anna.vancso@fsv.cuni.cz

Lenka Vochocová , PhD

Lenka Vochocová

Působím jako výzkumnice a přednášející na katedře mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde jsem vystudovala obory žurnalistika a mediální studia. Ve svém výzkumu se zaměřuji na oblast politické ekonomie komunikace, genderová mediální studia, teorie veřejné sféry a politickou komunikaci v online prostředí. V současné době zkoumám především průniky netolerantních přesvědčení patrné v uživatelské online komunikaci v různých prostředích digitální veřejné sféry. Od roku 2015 jsem členkou Genderové expertní komory České republiky a od roku 2016 místopředsedkyní ECREA CEE Network.

V projektu Primus můžu rozvíjet svůj zájem o online komunikaci a tendence k vylučování různých skupin, které se v ní projevují. Především mi ale projekt umožňuje detailně zkoumat různé předsudky vůči mladým aktivistům a aktivistkám a způsoby jejich vylučování z veřejné debaty. Jako matku dvou dětí, včelařku a hobby permakulturní farmářku mě osobně zajímá, jak jsou ve veřejné debatě reprezentováni mladí lidé, kteří se účastní politické diskuse o ochraně životního prostředí, a tedy doslova o své budoucnosti. ✉ lenka.vochocova@fsv.cuni.cz

Orsolya Kovács-Magosi

Jsem studentkou třetího ročníku doktorského studia na Korvínově univerzitě v Budapešti a mladší výzkumnou pracovnicí v Institutu klimatické politiky (Maďarsko). Neutuchající pocit odpovědnosti vůči naší společnosti i přírodnímu prostředí mě před několika lety inspiroval k tomu, abych se ponořila do studia sociálních aspektů změny klimatu. Jako první krok na této cestě jsem napsala svůj článek: „Greta Thunberg vs. Severn Cullis-Suzuki. Zelení proroci digitální agory“. Krátce nato jsem si uvědomila, že to, co jsem chtěla říct, se na těch osmdesát stran nevejde – a tady začala má doktorandská léta. Kromě toho už třetím rokem vedu univerzitní kurzy, například Mediální komunikace, Komunikační trénink a Obchodní jednání. Protože jsem lingvistka, fascinuje mě také další studium toho, jak média, různé generace a občanská hnutí mluví o problematice změny klimatu a jak ji pojímají.  

orsolya.kovacsmagosi@fsv.cuni.cz


Victoria Nainová

Jsem doktorandkou na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Můj výzkumný zájem zahrnuje využívání digitálních médií menšinami a dětmi, přičemž se primárně zaměřuji na jejich integraci, multikulturalitu a sociální identitu. Ve výzkumných projektech ráda komunikuji s účastníky, proto jsou mými oblíbenými metodami sběru dat hloubkové rozhovory a ohniskové skupiny.
Během studia jsem byla členkou výzkumných týmů několika grantových projektů v oblasti mediálních studií a žurnalistiky. Publikovala jsem také články v mezinárodních časopisech z oblasti mediálních studií a žurnalistiky, a přednášela jsem na mezinárodních konferencích, např. na Media Education Summit.
Tento výzkumný projekt se zabývá velmi důležitým tématem dnešní doby. Oproti svým kolegům nemám žádné děti, ale mám své drahé neteře. Byla bych ráda, aby měly (nejen) znalosti a nástroje potřebné k tomu, aby uměly využívat digitální prostor, nebály se zapojit a angažovat v tématech, která jsou pro ně důležitá. Kromě toho, projekt souvisí s mým výzkumným zájmem. Jsem vděčná za možnost vyzkoušet si různé metody, a zapojit se do mezinárodního výzkumného týmu. Pro nás doktorandy je opravdu důležité spolupracovat se zkušenějšími kolegy, abychom získávali potřebné znalosti v oblasti výzkumu.

✉ victoria.nainova@fsv.cuni.cz