Márton Bene

Márton Bene je vědeckým pracovníkem v Centru pro sociální vědy, Centru excelence Maďarské akademie věd, a lektorem na Univerzitě Eötvöse Loránda. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje především na politickou komunikaci a politickou roli sociálních médií. Je hlavním řešitelem výzkumného projektu „Networked locality: a multimethod approach to investigate the role of social media in local policy“ financovaného Národním úřadem pro výzkum, vývoj a inovace a členem několika mezinárodních výzkumných projektů, jako jsou CamforS, DigiWorld, Digital Parties Research Network a projekt Demos financovaný z prostředků H-2020.

Bente Kalsnes

Bente Kalsnes je docentkou na Katedře komunikace na Kristiania University College. Mezi její výzkumné zájmy patří politická komunikace, sociální média, fake news a dezinformace. Je autorkou knihy o fake news a dezinformacích v norském kontextu (Falske nyheter: Løgn, desinformasjon og propaganda i den digitale offentligheten, Cappelen Damm Akademisk, 2019) a je součástí výzkumného projektu Source Criticism in an Age of Mediated Disinformation (SCAM) financovaného Norskou radou pro výzkum. Kalsnes je členkou Komise pro svobodu projevu, do níž byla jmenována norskou vládou. Než začala pracovat v akademické sféře, působila jako novinářka a komunikační poradkyně. Její disertační práce (2016) má název “Power in networked publics: Social media logic and political communication”.

Neta Kligler-Vilenchik

Dr. Neta Kligler-Vilenchik je docentkou na Katedře komunikace a žurnalistiky na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě v Izraeli. Její výzkum se zaměřuje na politické vyjádřování v kontextu měnícího se mediálního prostředí a a vliv různých digitálních prostředí na zpravodajskou a politickou komunikaci. Značně publikovala v komunikačních časopisech v oblastech politického vyjadřování mládeže na sociálních sítích, způsobů každodenní politické komunikace občanů a interakci se zpravodajstvím na různých digitálních platformách např. v Journal of Communication, New Media & Society, Information, Communication & Society and Political Communication. Je spoluautorkou knihy By Any Media Necessary: The New Youth Activism, kterou vydalo nakladatelství NYU Press. Neta byla uvedena v izraelském časopise Globes Magazine 40 Under 40. V letech 2021-2022 působí jako Annenberg Fellow v Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences na Stanfordské univerzitě.

Antonio López

Antonio López je přední mezinárodní odborník zkoumající ekologickou spravedlnost v kontextu mediální gramotnosti. Je autorem konceptu ekomediální gramotnosti (ecomedia literacy). V médiích, mimo jiné v NPR a BBC, se pravidelně vyjadřuje k fake news. Jako producent desítek mediálních projektů pro mládé spolupracoval Antonio s nadací MacArthur, Národním střediskem pro ochranu demokracie, Národní organizací pro zdraví venkova a řadou Prvních národů napříč Severní Amerikou. López byl konzultantem PBS při tvorbě seriálu Mix, Intel a projektu The Praxis zaměřujícího se na oblast mediální a kulturní rozmanitosti. Absolvoval odborný výcvik v Centru pro investigativní zpravodajství v San Francisku, získal bakalářský titul v oboru Peace and Conflict Studies na UC Berkeley a magisterský titul v mediálních studiích na New School for Social Research. Titul Ph.D. v oboru vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje získal na Prescott College. Napsal řadu akademických článků, esejů a čtyři knihy: Mediacology: A Multicultural Approach to Media Literacy in the 21st Century (2008)The Media Ecosystem: What Ecology Can Teach Us About Responsible Media Practice (2012)Greening Media Education: Bridging Media Literacy with Green Cultural Citizenship (2014); a Ecomedia Literacy: Integrating Ecology into Media Education (2021). V současné době je předsedou a docentem komunikačních a mediálních studií na Univerzitě Johna Cabota v Římě.

Jakub Macek

Jakub Macek je mediální vědec a sociolog a působí jako docent na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Masarykovy univerzity. Ve svém výzkumu a výuce se zaměřuje na současné mediální publikum a jeho transformace ve spojitosti s online médii. V poslední době vedl projekty Důvěra v média ve fragmentovaném mediálním prostředí (2019–2020) a Nová a stará média v každodenním životě (2013–2015). Byl také řešitelem projektu CATCH-EyoU (Horizon 2020, 2015–2018) a dalších.

Paul Mihailidis

Paul Mihailidis je docentem v oboru občanská média a žurnalistika a zástupcem děkana na Fakultě komunikace na Emerson College v Bostonu, kde vyučuje mediální gramotnost, občanská média a komunitní aktivismus. Je zakládajícím ředitelem magisterského programu Mediální design, seniorním pracovníkem v Emerson Engagement Lab a předsedou fakulty a ředitelem Salcburské akademie médií a globální změny.